Docenten

Bangert Drs. T. Bangert
diaken
stagebegeleiding jaar IV
Banning Dr. J.H.A. van Banning sj patrologie
Van den Bemt Dhr. P. van den Bemt
muzikale vorming
Buirma Mevr. G. Buirma logopedie.
Van Dartel Drs. G.R.M. van Dartel oecumenische theologie.
De Rycke F.L.A. De Rycke
priester
geschiedenis O.T.; geschiedenis N.T.; rector.
Nog geen foto beschikbaar M. Dorssers
Gielis dr. M.A.M.E. Gielis kunstgeschiedenis
Gouw Dr. R. Gouw
priester
psalmen, exegese O.T., exegese N.T.
Van den Hout Dr. C.F.M. van den Hout
vicaris-generaal
Hebreeuws, judaïca, exegese O.T.
De Jong Mgr. E. de Jong
hulpbisschop
ethiek, filosofische antropologie.
De Jong Drs. E. de Jong sacramentenliturgie.
Kleinpenning drs. H.M. Kleinpenning inleiding spiritualiteit
Nog geen foto beschikbaar Dra. I.J.M. Langendonck-Korving inleiding psychologie, godsdienstpsychologie.
Lebrun Drs. D.R.P. Lebrun
priester
geschiedenis filosofie, moderne filosofie, godsdienst, filosofie, metafysica, IDC filosofie.
Lens Dr. P. Lens o.p. fundamentele theologie.
Mennen Drs. C. Mennen
priester
kerkelijk recht.
Neckebrouck Dr. V. Neckebrouck
priester
missiologie, godsdienstwetenschappen.
Van Reeth Dr. J.M.F. van Reeth inl. studie filosofie en theologie, antieke filosofie, Grieks, thematisch werkcollege; studierector.
Van Rossem Mr. drs. J.G.N.M. van Rossem
priester
ecclesiologie, algemene sacramentenleer, sacramententheologie, mariologie, eschatologie.
Schepens Dr. Th.M.M. Schepens godsdienstsociologie.
Schröder Mgr. drs. J.B.F. Schröder
priester
geschiedenis spiritualiteit, priesterlijke spiritualiteit, kerkgeschiedenis, spiritualiteitsvormen en -geschiedenis, catechetiek en godsdienstpedagogiek; spirituaal.
Van der Sluis Drs. N.A.L. van der Sluis
priester
grammatica.
Stoelinga Dra. M. Stoelinga-Kruse Latijn.
Struys Dr. K. Struys
priester
christologie.
Timmermans Lic. M. Timmermans
priester
fundamentele moraaltheologie, moraaltheologie.
Verhack Prof. dr. I. Verhack geschiedenis van de hedendaagse filosofie.
Vijgen Drs. J. Vijgen middeleeuwse filosofie, moderne filosofie.
Wilmink R.F.G. Wilmink
priester
kerkelijke documenten.

Secretariaat

Gloudemans Marion Gloudemans studiesecretariaat