Gebedenboekje voor roepingen

God Belt - 12 gebeden om roepingen 2013

Bij gelegenheid van roepingenzondag riep Paus Benedictus XVI ons op te bidden om arbeiders in de wijngaard des Heren. ‘In de huidige tijd lijkt de Stem van God door vele stoorzenders verdrongen te worden. De uitnodiging van Jezus, om Hem na te volgen en aan Hem ons leven te schenken, schijnt zeer moeilijk.

Juist in deze tijd is het daarom nodig dat elke christelijke gemeenschap, elke gelovige zich bewust is van de opdracht om religieuze roepingen te bevorderen. De mensen van alle tijden hebben nood aan God: ook wij in onze, door technologie gekenmerkte samenleving. We zullen altijd nood hebben aan herders, die het Woord des Heren verkondigen en ons God in de sacramenten nabij brengen.’

De seminariegemeenschap bidt dagelijks, tijdens de aanbidding, om roepingen en om de heiliging van de priesters en van de gelovigen. Bidt met ons mee! Bijgaande gebedenboek kan een handreiking zijn.