Vormingscentrum

‘Een zaaier ging het land op om te zaaien’

Verkondiging van het Evangelie vandaag

God heeft zich laten kennen aan de mensen door zijn Woord. Dit Woord is vlees geworden in zijn Zoon Jezus Christus. In Jezus heeft God laten zien wie Hij is: een Vader die veel van alle mensen houdt. Hij heeft zijn Zoon gegeven om ons te laten zien dat zijn liefde groter is dan elk probleem, elk verdriet. Dat zijn liefde reikt tot over de dood heen.

‘Een zaaier ging het land op om te zaaien’

In welke situatie een mens ook verkeert, met Jezus is er altijd hoop. Hij wil zijn leven met ons delen om ons geluk, ware vrijheid en uiteindelijk eeuwig leven te geven. Jezus heeft aan zijn leerlingen de opdracht gegeven om over de hele wereld zijn Blijde Boodschap het evangelie van liefde en vergeving te verkondigen. Om, net als de zaaier, het Woord te zaaien zodat het in vele harten wortel kan schieten, kan groeien en vrucht kan dragen.

Dit is de opdracht die God aan de Kerk, alle gedoopten, heeft gegeven: om aan de mensen Gods naam, zijn liefde en goedheid bekend te maken.

Meer informatie