Videogetuigenissen

Op deze pagina verzamelen we getuigenissen van seminaristen, priesters en religieuzen die vertellen over hun liefde voor God en voor de Kerk. Laat je raken door deze levensverhalen van trouwe toewijding in dienst aan het Rijk Gods en aan de mensen!

Paus: geen spijt van roeping!

Bij zijn bezoek aan Sardinië, op zondag 22 september 2013, had paus Franciscus een ontmoeting met de jeugd van het eiland. De paus riep in herinnering dat hij de dag voordien, op 21 september, juist zestig jaar geleden de roepstem van de Heer in zijn hart ervaren had.

Getuigenis van paus Franciscus

Paus Franciscus houdt een zeer indringende preek over het priesterschap tijdens de chrismamis in de Sint-Pieter op 28 maart 2013: ‘Wees herders met de geur van uw kudde’. Voor de Nederlandse vertaling van deze preek, zie: Paus Franciscus - Homilie bij de Chrismamis en Boekje met inspirerende woorden van Paus Franciscus.

De video begint op 10 minuten en 27 seconden. Schuif de voortgangsindicator naar het begin voor de hele video.

The story behind Joseph Ratzinger’s vocation

Kort filmpje met achtergronden over de roeping van emeritus-paus Benedictus XVI en zijn broer mgr. Georg Ratzinger.

The Great John Paul on his Vocation

Paus Johannes Paulus II geeft in deze videocollage een getuigenis van zijn eigen roeping. Do not be afraid, open Your hearts to Christ. The deepest joy in life is the joy that comes from God!

Oproep door pastoor Penne aan jonge mannen

Op VTM lanceerde Pastoor Andy Penne deze originele oproep aan jonge mannen om na te denken over het priesterschap.

De keuze van zuster Claire

Zuster Claire is een jonge vrouw die met veel liefde haar leven wijdt aan de gemeenschap van Tiberiade. Ze woont in de kloostergemeenschap in Lavaux-Sainte-Anne (Belgi?). Daar leeft ze in verbondenheid met God en met haar medebroeders en -zusters.

Kapelaan Karel Loodts kijkt terug

Bij gelegenheid van zijn afscheid als kapelaan in Vught (omdat hij door de bisschop benoemd was in Tilburg) ontving Karel Loodts (priester gewijd in 2000) het Vughtse ‘Bloemetje van de Week’. VTV1 maakte onderstaande reportage.

Tomorrow’s priests

Five "new men" studying at the American seminary in Rome talk about their vocation to the priesthood.

Een dag in het leven van een priester

Fr. John Muir is priester van het bisdom Phoenix. Hij is verbonden aan het Newman Center, de rooms-katholieke studentenparochie van de Universiteit van Arizona. Enkele maanden geleden zette hij een filmpje op het internet, dat een beeld geeft van een willekeurige dag in het leven van een (Amerikaans) priester-studentenpastor.