Vastenproject 2011 - La Caja de San Lucas

dinsdag, 5 april 2011

In 2005 werd de Stichting Pro Minoribus Meis (“Voor de minsten der mijnen”) opgericht, met de bedoeling hulp te bieden aan de minst bevoorrechte klassen en groepen in de Derde Wereld. Het gaat om mensen die door de bestaande hulporganisaties niet bereikt worden of die omwille van een of andere reden tot die organisaties geen toegang krijgen. Vaak zijn het geïsoleerde, onmondige personen die niet van zich laten horen of aan wie geen aandacht wordt besteed. Zijn leven en sterven in de overtuiging dat aan hun lot nu eenmaal niets te veranderen valt.

La Caja de San Lucas

Een van de krotten waarin soms hele gezinnen leven De seminaristen van het bisdom ’s Hertogenbosch hebben, in het kader van hun jaarlijkse vastenwerking, besloten zich in te zetten voor één van de projecten van de Stichting, genaamd La Caja de San Lucas (“de kas van Sint Lucas”). Dat project werd opgericht in het bisdom Granada in Nicaragua, na Haïti het armste land van Latijns-Amerika.

Overal in de steden en dorpen van het bisdom leeft een aantal mensen dat zo arm is dat wanneer zij ziek wordt in de onmogelijkheid verkeert een dokter te consulteren, zich de nodige geneesmiddelen aan te schaffen, laat staan zich in een ziekenhuis te laten opnemen wanneer dat nodig is. Wanneer zij met ziekte te kampen krijgen, hebben zij slechts één keuze: afwachten hoe het afloopt. Soms treedt na enige tijd spontane genezing op. In het geval van ernstige aandoeningen echter, die niet zonder medisch ingrijpen te verhelpen zijn, komt aan dat afwachten helaas vaak een einde met de dood. Dat is vooral schrijnend wanneer het gaat om kinderen en jonge mensen die gemakkelijk van de dood gered hadden kunnen worden, dikwijls met relatief weinig geld.

Het is dat soort mensen dat “De kas van Sint Lucas” te hulp wil komen. De financiële middelen daartoe worden beschikbaar gesteld door de Stiching Pro Minoribus Meis. De concrete lokale administratie van de beschikbare gelden gebeurde aanvankelijk door de toenmalige bisschop van Granada, Mgr. B. Hombach, een Duitse priester die in 1961 naar Latijns-Amerika vertrok. Sinds diens aftreden in 2009, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, wordt die taak waargenomen door de Broeders van Liefde, een religieuze congregatie van Belgische herkomst die ook in Nicaragua werkzaam is.

Bijdrage

Maak uw bijdrage over op rekeningnr 22 52 03 634 t.n.v. Seminarie Bisdom Den Bosch o.v.v. vastenprojectVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook