Passietijd en Goede Week

dinsdag, 19 april 2011

PassietijdVanaf de tweede zondag vóór Pasen, worden de kruisen en beelden afgedekt in afwachting van het lijden en de opstanding van Christus.

Palmpasen

De laatste zondag vóór Pasen, Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. Kinderen maken voor deze zondag Palmpaasstokken met o.a. 30 rozijnen (30 zilverlingen), 12 eitjes (12 discipelen), 2 manderijnen (sponzen met water en wijn) en een broodhaantje (Petrus' verloochening).

Woensdag

Woensdag vóór Pasen wordt traditiegetrouw de Chrismamis gevierd in de Sint-Janskathedraal. Elke parochie stuurt een afgevaardigde om het Heilig Oliesel dat wordt gewijd op te halen. De Chrismamis met als hoofdcelebrant mgr. Hurkmans begint om 19.00 uur.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag vieren we dat Jezus het Laatste Avondmaal hield met zijn apostelen. Hij omgordt zich met een witte doek en wast de voeten van zijn leerlingen. Daarna neemt Jezus brood en wijn en zegt: Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed. Op Witte Donderdag vieren we de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur gedenken wij het sterven van Jezus aan het kruis. Hij neemt onze zonden op zich en sterft in onze plaats, om ons met God te verzoenen en ons het leven te schenken. We bidden op Goede Vrijdag de Kruisweg en vereren het Kruis. Het altaar is op deze dag volledig kaal: het kruis, de kandelaren en het altaardwaal zijn verwijderd.

Stille Zaterdag

Jezus' dode lichaam rust in het graf. De leerlingen zijn gevlucht. Alleen Maria blijft waken. Verder is de dag doodstil.

Pasen

Het Paasfeest is zowel in de Oosterse als in de Westerse kerk het grootste feest van het liturgische jaar. Wij vieren met Pasen dat Jezus niet meer dood is maar leeft. Hij heeft de dood overwonnen. De Verrijzenis staat centraal in ons christelijke geloof. De verrijzenis van Jezus is de hoogste waarheid van ons geloof in Christus.

Christus is voor ons verrezen! Halleluja!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook