‘Het geloof heeft me geraakt en maakt mij gelukkig’

vrijdag, 27 mei 2011

Zo gaf Patrick Kuis recent aan in een interview met het Brabants Dagblad. Patrick ziet verlangend uit naar 18 juni, de dag waarop Mgr. A. Hurkmans hem tot transeunt diaken zal wijden en wij, als seminariegemeenschap, met hem. De wijding zal plaatsvinden in de Sint-Janskathedraal om 12.00 uur.

Gevormd

Patrick op vakantieDe opleiding aan het Sint-Janscentrum heeft hem gevormd om op overtuigde en bezielde wijze priester te zijn in Gods Kerk. De diakenwijding en de daaropvolgende stageperiode vormen de laatste fase van voorbereiding op de priesterwijding.

Gedragen door de gemeenschap

Het betekent voor de wijdeling een daadwerkelijke steun om deze belangrijke stap in zijn leven te kunnen zetten, omringd door familie, vrienden, de vele mensen die hem gedurende de opleidingstijd begeleid hebben en allen die willen delen in zijn grote vreugde. U/jij bent dan ook van harte uitgenodigd om deze feestelijke viering mee te maken.

Welkom

Van harte nodigen wij belangstellenden in het priesterschap uit om deze viering mee te maken. Je bent welkom vanaf vrijdagavond 17 juni. Na de vespers (18.00 uur) en de avondmaaltijd is er om 20.00 uur een gezellig samenzijn met de seminariegemeenschap en de aanstaande wijdeling en zijn familie. De volgende dag vindt de wijding plaats in de kathedraal, met aansluitend een receptie in de seminarietuin, om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen de wijdeling te feliciteren.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook