Spannend!

woensdag, 22 juni 2011
Eerste assistentie diaken Patrick Kuis
Eerste assistentie diaken Patrick Kuis

De assistentie op het seminarie van de pasgewijde diaken is altijd spannend. Mede vanwege de kritische medestudenten die zich onder het kerkvolk bevinden bij deze eerste eucharistieviering. Bij Patrick echter zag men daar niets van, opmerkelijk rustig en vertrouwd als hij was met de liturgie.

In de korte maar zeer gewaardeerde preek over de ‘balk en de splinter’ gaf Patrick een mooi beeld.

De balk in onze ogen zijn de zonden waarvoor Christus aan het kruishout is geslagen. De wonden die achterblijven bij de verwijdering van de balk worden verbonden met de paarse stola van de priester die ons in Zijn naam vergeving en heling schenkt.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook