Toespraak paus Benedictus XVI tot de seminaristen

maandag, 22 augustus 2011
H. Mis paus Benedictus XVI met de seminaristen H. Mis paus Benedictus XVI met de seminaristen H. Mis paus Benedictus XVI met de seminaristen H. Mis paus Benedictus XVI met de seminaristen

20 augustus 2011 De Heilige Vader aan de seminaristen tijdens de 26e Wereld jongerendagen in Madrid.

“Brengt dank aan Hem voor dit teken van genade in welke Hij ieder van jullie bewaart.”

Daarna vroeg de paus hun om waarachtig te zijn en gehoorzaam aan die boven hen gesteld zijn. Hij ging in op hetgeen waarop de seminaristen zich tijdens hun opleiding zouden moeten richten.

“Het moeten jaren zijn van innerlijke stilte, onophoudelijk gebed, aanhoudende studie en geleidelijk ingroeien in het pastoraat en de structuren van de Kerk.”

De paus ging ook in op de wijze waarop de seminarist om kan gaan met verschillende uitdagingen en problemen die zij als seminarist en later als priester tegen kunnen komen.

“Niemand kiest zelf de plaats of de mensen naar wie hij gezonden wordt, en iedere keer zal zijn eigen uitdagingen kennen maar in iedere tijd geeft God de genade die nodig is om deze uitdagingen tegemoet te treden en te overwinnen met liefde en realiteitszin.”

Paus Benedictus XVI zei dat ieder geroepen is tot heiligheid, ook al is dit een hoog doel.

“Wij moeten heilig zijn opdat wij geen tegenstelling creëren tussen het  teken dat wij zijn en de werkelijkheid die wij willen uitdragen”.

De paus moedigt de seminaristen aan celibatair te leven in armoede, strengheid/ volharding  en gehoorzaamheid “op een manier die echt is en zonder bedrog”. Hij bemoedigt hen ook een buitengewoon onbaatzuchtig leven te leiden in naastenliefde met ieder mens.

“laat je, gesterkt door Zijn liefde, niet intimideren door een omgeving die ervoor kiest God buiten te sluiten of door een omgeving waar macht en genot de belangrijkste criteria zijn van waaruit geleefd wordt”.

(bron: Romereports.com)

Een Nederlandse vertaling van de homilie is beschikbaar op Rkdocumenten.nlVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook