Mgr. Lescrauwaet is verhuisd naar medebroeders in Tilburg

vrijdag, 26 augustus 2011

Mgr. Dr. J.F. Lescrauwaet msc

Mgr. dr. J.F. Lescrauwaet msc is per 26 augustus jl. om gezondheidsredenen van het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch verhuisd naar het woonzorgcentrum van de Missionarissen van het Heilig Hart in Tilburg.

Sedert de oprichting van het Sint-Janscentrum was de toenmalige hulpbisschop van het bisdom Haarlem verbonden aan de Bossche priesteropleiding als docent dogmatiek (Inleiding in de geloofsbelijdenis, Ecclesiologie en Het wijdingssacrament). Sinds zijn emeritaat in 1994 was Mgr. Lescrauwaet ook woonachtig in het Sint-Janscentrum. Mgr. Lescrauwaet werd door eenieder zeer gewaardeerd om zijn spirituele homilieën, zijn zeer boeiende colleges en fijnzinnige humor.

Bisschop Hurkmans: “Monseigneur Lescrauwaet is nu al gedurende 17 jaar door zijn aanwezigheid, met zijn rijke doorleefde theologische kennis, een zegen voor het seminarie, voor het bisdom en  voor vele concrete personen die hem bezochten of die hij ontmoette in het bisdom. Hij blijft een ware hulpbisschop voor ons bisdom ook nu hij niet langer meer in het Sint-Janscentrum kan wonen. Het is mijn overtuiging dat hij in gebed en in stilte met ons mee zal blijven leven nu hij thuis is bij zijn confraters in Tilburg.”

We zijn Mgr. Lescrauwaet zeer dankbaar voor zijn gelovige toewijding gedurende al die jaren en we wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe woonomgeving.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook