Op bezoek bij de bisschop

donderdag, 22 september 2011

Omdat de bisschop, wegens de nationale bedevaart naar Lourdes, niet bij de opening van het studiejaar aanwezig kon zijn, heeft hij de semianriegemeenschap op dinsdag 20 september uitgenodigd voor een ontmoeting op het bisschopshuis.

De nieuwe priesterstudenten hadden eerst een persoonlijk gesprek met Mgr. Hurkmans, om hem te vertellen van hun ervaringen na een eerste seminarieweek.

Om 18.00 u kwamen ook de overige seminaristen en de inwonende priesters. Gezamenlijk baden we het kerkelijk avondgebed in de privé-kapel van de bisschop. Aansluitend werden we vergast op een Bossche broodmaaltijd. De bisschop zelf had het diner samengesteld en de inkopen verzorgd; Patrick en Sven dienden de maaltijd op. De afwas hebben we tenslotte gezamenlijk voor onze rekening genomen.

Een gezellige ontmoeting met de herder van ons bisdom, aan het begin van dit nieuwe studiejaar!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook