Ouderdag, feest met een blik op de toekomst

zondag, 16 oktober 2011

De dag nam een aanvang, na een gezellige ontvangst van ouders en andere familieleden, met een plechtige hoogmis die werd gecelebreerd door Mgr. A.L.M. Hurkmans. Tijdens de viering ontvingen een aantal van de studenten een officiële aanstelling tot lector en acoliet (de eerste stappen op weg naar het priesterschap) en enkelen werden officieel opgenomen onder de priesterkandidaten.

Na de viering werden de aanwezigen vergast op een (alweer) heerlijk diner in een gezellige ambiance. Een moment van ontmoeting van de familieleden van onze seminaristen met elkaar en met degenen die zorg dragen voor de opleiding en vorming van hun zoon en broer.

Om de familieleden een beeld te geven van de toekomst van de seminaristen werd er een bezoek gebracht aan kapelaan Hans van der Donk, zelf gewijd in 2010 en aangesteld in de parochies Geldrop-Heeze. Op enthousiaste wijze leidde hij zijn gasten rond in de Sint Martinus en Sint Janskerk in Heeze. Hij vertelde van zijn eerste ervaringen als kapelaan en de overgang van het seminarieleven naar wonen en werken in de parochie. Terug op de Papenhulst werd de dag afgesloten met een broodmaaltijd.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook