Eerste assistentie diaken Geoffrey de Jong

“Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt.”

woensdag, 9 november 2011

Op de maandag na de  wijding van de diaken of priester is het de beurt aan de wijdeling om te assisteren of voor te gaan in de eucharistieviering in het Sint-Janscentrum. Deze maandag was het de beurt aan Geoffrey de Jong die zaterdag in de Sint-Janskathedraal door Mgr. Antonius  Hurkmans tot transeunt diaken is gewijd.

In het bijzijn van medestudenten, docenten en meerdere mensen van buiten het seminarie vierden we de feestelijke eucharistie en richtte Geoffrey voor het eerst het woord tot het kerkvolk in een enthousiaste preek opgebouwd rond de drie lezingen van deze dag. Hij eindigde zijn homilie met de tekst uit de profeet Jesaja. Die vreugdebode wil hij zijn; het goede nieuws van Gods liefde en barmhartigheid verkondigen en vrede brengen bij de mensen die aan zijn zorg zullen zijn toevertrouwd.

Geoffrey vervult zijn diaconaal jaar in de Willibrordus parochie in het mooie dorpje Diessen.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook