Feestelijke bijeenkomst rond afscheid en verjaardag

donderdag, 10 november 2011

Een bescheiden feestelijke bijeenkomst in eigen kring rondom twee, voor het seminarie zeer waardevolle personen. Tijdens de koffie met een door de kok zelf gebakken taart hebben we gezamenlijk afscheid genomen van Mgr. Joseph Lescrauwaet, daartoe gekomen uit het klooster van de missionarissen van het H.Hart van Jezus, zijn huidige thuis.

Immers, zijn vrij plotselinge vertrek om gezondheidsredenen viel in de grote vakantie waardoor het niet voor iedereen mogelijk was afscheid te nemen van de monseigneur. Dat hebben we goedgemaakt. In een gezellige sfeer werd voor hem een van harte gemeend ‘lang zal hij leven’ gezongen.

Echter er was nog een aanleiding tot het zingen van dit lied. Op deze dag vierden we tevens de verjaardag van Mgr. J. Schröder, de spirituaal van het Sint-Janscentrum. We vierden een kroonjaar en wensen hem van harte, Gods zegen over een nieuw levensjaar.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook