Sint-Janscentrum feliciteert Mgr. Liesen

zaterdag, 26 november 2011

Sint-Janscentrum feliciteert Mgr. Liesen (foto: Wim Koopman)De staf en seminaristen van het seminarie wensen Mgr. Liesen van harte geluk met zijn benoeming tot bisschop van Breda.

Als docent exegese gaf Mgr. Liesen reeds in het verleden les op het Sint-Janscentrum, waarbij hij zeer werd geloofd om zijn diepe inzicht in de Heilige Schrift en om zijn didactische kwaliteiten. In september 2010 werd hij hulpbisschop van het bisdom van 's-Hertogenbosch.

Allen die met Mgr. Liesen in contact kwamen, werden geraakt door zijn pastorale toewijding, luisterbereidheid en evenwichtige oordeel. Het spijt ons zeer dat we zijn gewaardeerde aanwezigheid in ons midden zullen moeten missen.

We wensen Mgr. Liesen veel zegen en vreugde toe als herder van zijn thuisbisdom Breda.



Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.




link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook