Gelukwensen aan Vicaris Van den Hout

zaterdag, 26 november 2011

De seminariegemeenschap biedt hartelijke gelukwensen aan deken Van den Hout, die als bisschoppelijk vicaris de vacature opvult die ontstaan is met het vertrek van Mgr. Liesen.

Vicaris Ron van den HoutVicaris Van den Hout is oud-student van het Sint-Janscentrum. Hij behoorde tot de eerste generatie priesterkandidaten, die zich 25 jaar geleden aandienden bij de toenmalige Rector Hurkmans, zodra Mgr. ter Schure het Bossche seminarie oprichtte.

Vicaris Van den Hout, die studeerde te Rome en een doctoraat behaalde te Nijmegen, doceert aan het Sint-Janscentrum Hebreeuws en Exegese van het Oude en van het Nieuwe Testament. Sedert enige tijd geeft hij ook les aan het Grootseminarie Rolduc van het Bisdom van Roermond en aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Breda.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook