Interview met een seminarist

woensdag, 21 december 2011

De Kerk in Nederland maakt een roerige periode door, nu ze geconfronteerd wordt met een donkere bladzijde uit het verleden. De pijn, jonge mensen aangedaan, doet ons oprecht verdriet. Tegelijkertijd willen we hoopvol blijven werken aan de toekomst. Een van de seminaristen aan het Sint-Janscentrum getuigt.

Waarom wil je priester worden?

Ik geloof dat God dat van mij vraagt. Er zijn priesters nodig om God bij de mensen te brengen en de mensen bij God.

Waarom nu?

Simon van Cyrene wordt gedwongen het kruis van Christus mee te dragenJuist nu! Er is een sterk verlangen in mij om het leed te verzachten, dat Christus wordt aangedaan, door zijn liefde kenbaar te maken bij de mensen en als priester Hem present te stellen in deze wereld. Ik voel me als Simon van Cyrene, die gedwongen werd het kruis van Christus mee te dragen. Ik zeg volmondig en uit liefde voor Christus, “ja, ik wil u helpen het kruis te dragen.”

Wat spreekt je aan in het geloof?

De verlossing. Te mogen weten dat mijn aanwezigheid op deze aarde niet toevallig is. God heeft mij gevormd in het lichaam van mijn moeder. Ik heb een vrije wil, ik kan denken en handelen naar eigen inzicht. Hij is de Bron en Hij is, dankzij de kruisdood van Jezus, onze Verlosser, ook Degene naar wie ik weer terugga als mijn leven voltooid is.

Ik ervaar dat ik een instrument mag zijn, ook nu al, nu ik nog geen priester ben. Bijvoorbeeld in het leven en sterven van mijn oma: oma werd steeds zwakker. Op een zondag  gingen we samen naar de kerk. Ik zei haar: ‘Oma, je weet dat je niet lang meer zult leven, zou je je niet laten bedienen?’ Maar oma zag dat niet zo zitten. Tijdens de mis kwam ze echter op andere gedachten. Ik bracht haar na de viering bij Maria en toen zei ze me: ‘Doe toch maar.’ (Ontroerd) Daar, dichtbij Maria heeft de pastoor van onze parochie haar biecht gehoord en haar bediend en een week later is zij gestorven.”

Geloof je in een toekomst voor de Kerk?

Volmondig: Ja!

Hoe zie je de toekomst?

“Het zal heel wat worstelen vragen om weer boven te komen. Ik heb het volste vertrouwen in Christus die zegt dat Hij bij ons zal zijn tot het einde der dagen. Nu is Hij de gegeselde, met doornen gekroonde Christus maar de verrijzenis komt.

Dat geloof ik, daar vertrouw ik op!

Zou je verder nog wat willen zeggen?

Ik wens iedereen de durf het kruis op te nemen en met Hem de weg te gaan in vertrouwen.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook