R.K. Instelling Sonnius bestaat 25 jaar

1986 - 17 december - 2011

woensdag, 21 december 2011

Op 20 december werden, met een feestelijke eucharistie­viering en een eenvoudige maaltijd, bestuurs­leden en vrij­willigers van de jarige R.K. Instelling Sonnius bedankt voor hun grote inzet. Onder hen twee bestuurs­leden die reeds vanaf het prille begin betrokken waren om de belofte van Mgr. J. ter Schure mogelijk te maken; een eigen priester­opleiding van het Bossche bisdom die geheel op eigen kracht zou kunnen functioneren. De priester­opleiding, het Sint-Janscentrum, ging een klein jaar later op 8 september 1987 van start.

Naast de beide bestuurs­leden, Mr. P.v.d. Velden en Drs. Ch. Kuijpers werd ook dhr M. Manders in het zonnetje gezet. Ook hij is een vrijwilliger van het eerste uur. Bij vele mensen in het bisdom staat hij bekend als de man achter ‘de Krant’ , het jaarlijks terug­kerend blad “Sint-Janscentrum”. Ieder jaar opnieuw, nu al voor de twaalfde keer, verzamelt de heer Manders het nieuws uit de parochies om zo iedereen in het bisdom op de hoogte te brengen van de vele goede initiatieven en mooie gebeurtenissen. Als cadeau ontving de heer Manders een ‘extra editie’, een kleine uitgave met brieven aan hem. Daarnaast ontving hij de 11 reeds verschenen uitgaven, ingebonden in unieke band. De foto laat duidelijk zien hoe gelukkig hij hiermee was.

Van harte bedanken wij de bestuurs­leden van Sonnius en ook de vele vrijwilligers die op enigerlei wijze hun hulp keer op keer aanbieden.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook