Het is de 40ste dag na Kerstmis

donderdag, 2 februari 2012

Het is de 40ste dag na Kerstmis - Maria LichtmisIn het duister van de vroege ochtend verzamelen we ons in de gang voor de kapel. De kaarsen worden ontstoken, de rector bidt het zegengebed over de kaarsen.

Met het licht in de hand gaan we op naar de kapel, op naar het Huis van God. Deze dag, gewijd aan Maria, herinnert de gelovigen aan wat er in het evangelie staat, Maria en Jozef  komen in de tempel om te voldoen aan de wet; de reiniging van de vrouw, Maria die gebaard heeft en de opdracht van haar kind, Jezus aan God.

De preek begint de rector met het verwijzen naar een beeld van de H. Christoffel in de kathedraal van Münster. De legende verhaalt dat Christoffel op zoek gaat naar de machtigste heerser van de wereld, om in zijn dienst te staan. Hij vindt hem niet. Hij staakt zijn zoektocht en gaat wonen bij een grote rivier en zijn dienstwerk bestaat eruit dat hij mensen helpt om de rivier over te steken. Zo hoopt hij de Machtige te ontmoeten.

Op een dag staat er een klein kind aan de oever, dat vraagt om overgezet te worden. Christoffel zet het kind op zijn schouder en met een dikke tak in zijn hand waadt hij door het water. Maar na ieder stap die hij zet weegt het kind zwaarder en zwaarder. Met moeite bereikt hij de andere oever. Hij zegt tegen het kind: “ik was er bijna aan ten onder gegaan, het leek wel of ik de hele wereld droeg.”

“Dat heb je ook gedaan”, antwoordt het Kind – “je droeg Hem die Zelf de wereld draagt”.

Het oermodel van de Christoffel-legende is de Moeder Gods die het Kind in de tempel draagt.

Ook  wij zijn deze ochtend naar de tempel gekomen, met licht in de hand – niet om de Zoon op te dragen maar om onszelf op te dragen. We zijn als Maria naar de kerk gekomen, met licht in de hand, en verlaten de kapel als Christoffel : dragers van Christus, met de Heer in ons hart.

Het feest van Lichtmis beeldt iets uit van onze roeping: de Heer in de wereld te dragen. Er zijn makkelijke momenten en moeilijke. Onze opgave wanneer het moeilijk is: doorgaan met het zetten van de volgende stap. Wanneer wij Hem dragen, draagt Hij ons.

We zijn naar de kerk gekomen, met het Licht van Christus in de hand, om onszelf op te dragen, met de Heer, en door Hem, en in Hem, om met Hem omgevormd te worden, Beeld van Hem te worden en zo Hem uit te dragen in deze wereld, door Wie we zelf gedragen worden.

Op ludieke wijze zijn twee beelden door een van de seminaristen aangekleed als Simeon en Hannah. Op deze bitterkoude dag lijken deze ons voor te gaan. Zij brengen Jezus naar de mensen.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook