Studiedagen met jonge priesters

maandag, 20 februari 2012

Op donderdag 23 en vrijdag 24 februari 2012 zijn er studiedagen met jonge priesters.
Het thema is ‘Christelijke iconografie en nieuwe evangelisatie’.

Studiedagen met jonge priestersElke tijd vraagt om eigen vormen van geloofsverkondiging. Door verschillende auteurs, zowel van leerambtelijke als van theologische zijde, wordt benadrukt dat de christelijke kunst in onze dagen een geëigend aanknopingspunt kan vormen voor nieuwe evangelisatie en catechese.

Het onderwerp ‘Christelijke iconografie en de nieuwe evangelisatie’ werd daarom gekozen als het centrale thema van de studiedagen aan het Sint-Janscentrum. Naast de seminaristen en de priesters van de laatste vijf wijdingsjaren (in het kader van de permanente vorming) zijn tevens alle priesters, diakens en pastorale werkers/-sters en pastorale assistenten van harte uitgenodigd.

Een eerste lezing, door Pastoor Jeroen Smith (Leiden) biedt een inleiding tot de tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn, die gehouden wordt van 31 maart tot 31 augustus in de kooromgang van de Sint-Janskathedraal.

Ook de andere gastsprekers hebben ruime ervaring hebben met de thematiek ‘christelijke kunst en geloofsverkondiging’. Dr. M. Gielis is docent aan de FKT en aan het Sint-Janscentrum. De Antwerpse Pastoor Rudi Mannaerts (voorzitter Toerismepastoraal Antwerpen) is geen onbekende voor wie enigszins thuis is in het onderwerp. Daarnaast worden inleidende lezingen verzorgd door de studierector, Dr. J. Van Reeth, en door E.H. Michiel Peeters, die vanuit de inspiratie van de beweging Communione e Liberazione een nieuw licht werpt op de religieuze thematiek in de filmklassieker Marcelino : pan y vino.

Opgave tot uiterlijk maandag 20 februari info@sint-janscentrum.nl of (073) 6123055 of via het aanmeldformulier.

ProgrammaDonderdag 23 februari 2012
10.30 uur
ontvangst — koffie
11.00 uur
Dr. J.M.F. Van Reeth: inleiding op het thema van de studiedagen — «niet door mensenhanden gemaakt»: De betekenis van de acheiropoiètos-icoon in de jonge Kerk.
12.30 uur
middagmaal
14.00 uur
Drs. J. Smith, pr.: Wat vertelt ons de Lijkwade van Turijn?
De lezing vormt meteen een inleiding op de tentoonstelling over de Lijkwade in de St-Janskathedraal (1 april-31 augustus 2012).
15.30 uur
koffiepauze
16.00 uur
Mr. drs. M. Peeters, pr.: inleiding op de film
Marcelino: Pan y Vino.
18.00 uur
vespers
18.30 uur
avondmaal
19.30 uur
voorstelling van de film: Marcelino: Pan y Vino
gevolgd door gezellig samenzijn


Vrijdag 24 februari 2012
07.15 uur
lauden
07.30 uur
eucharistieviering
08.00 uur
ontbijt
09.30 uur
koffie
09.30 uur
Dr. M.A.M.E. Gielis, De boodschap van Christelijke iconografie.
10.30 uur
koffiepauze
11.00 uur
Lic. R. Mannaerts, pr. (Voorzitter Toerismepastoraal Antwerpen)
Christelijke iconografie en geloofsverkondiging
.
12.30 uur
middagmaal
14.00 uur
Lic. R. Mannaerts, pr.: Toerismepastoraal: opzet, doelstellingen en praktijkervaringen


Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook