Vastenproject Caïro, Egypte

donderdag, 23 februari 2012

Vastenproject 2012Ook dit jaar steunen we weer een vastenproject, dit jaar een huis voor gehandicapten en een kindertehuis in Cairo, Egypte. Lees het verhaal van een van de zusters over het mooie maar ook moeilijke werk in een land met een meerderheid van moslims.

Egypte

Egypte: een land met een meerderheid aan moslims. Een land waarin de armoede groot is. Een land waar het christelijke familieleven door die armoede en door de intolerantie jegens christenen, steeds onder druk staat. In een situatie als deze zijn het altijd de zwakken en geringen die meest lijden: de kinderen en de gehandicapten.

Ruim 5 jaar geleden besloten de zusters van het Instituut “Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará” in Nederland beter bekend als ‘Blauwe Zusters’ met als Generaal Overste zuster Maria Anima Christi, daarom in een concreet getuigenis van naastenliefde juist deze mensen te helpen. Ze openden een huis voor gehandicapten en een kindertehuis, nu beiden gevestigd in Caïro.

Revolutie

De “revolutie” van het afgelopen jaar heeft de situatie in het land nog meer onder druk gezet. De zusters hebben letterlijk met de kinderen en gehandicapten moeten rennen voor hun leven. Op dit moment hebben ze gelukkig een veilig onderkomen gevonden en pakken ze de “normale” draad van het leven weer op.

De zusters hebben de zorg voor 16 gehandicapten (geestelijk en lichamelijk) in de leeftijd van 6 tot 56 jaar. Ze dragen dag en nacht zorg voor hun welzijn, zowel op materieel als geestelijk gebied. Ze doen er alles aan de ontwikkeling van de gehandicapten waar mogelijk te bevorderen, door middel van activiteiten en schoolgang.

In het kindertehuis worden 15 meisjes opgevangen. De zusters dragen zorg voor hun integrale opvoeding en scholing. Omdat de situatie voor christelijk meisjes op scholen waar ook moslims komen, gevaarlijk kan zijn, hebben de zusters een eigen schooltje geopend waar de kinderen hun basiseducatie ontvangen.

Voor het kunnen continueren van deze missies, zijn de zusters volkomen afhankelijk van steun van buiten. Overheidssubsidie is er niet en de mensen zelf zijn te arm om echt te kunnen bijdragen. De zusters zijn er van overtuigd dat de Goddelijke Voorzienigheid altijd als dat nodig is, de harten van de mensen zal bewegen om te geven voor de minst bedeelden.

Voor 100 kunt u al voor een maand alle dagelijkse kosten dekken van een meisje van het kindertehuis.

Voor 80 betaalt u het schoolgeld voor een van de gehandicapten.

Voor 20 kunnen de zusters kleding voor de gehandicapten kopen, of boeken voor de meisjes. Voor € 10 kunnen ze weer wat olie kopen, en brood...

U kunt met uw generositeit het verschil maken voor hen!

Helpt u mee?

Heeft het u geraakt? U als bezoeker van onze site kunt meedoen en storten op rekeningnummer:

22.52.03.022 (Van Lanschot) van het Sonnius Priesterfonds
Onder vermelding van Vastenproject 2012Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook