Boeiende studiedagen - Lijkwade van Turijn

De Christelijke Iconografie van de Nieuwe Evangelisatie

vrijdag, 24 februari 2012

Jaarlijks worden er in het Sint-Janscentrum studiedagen gehouden in het kader van de permanente vorming van priesters van de laatste vijf wijdingsjaren. U heeft in de aankondiging kunnen lezen dat, gezien het thema, de uitnodiging deze keer ook gold voor de overige priesters van het bisdom, diakens en pastorale werkers/-sters.

Lezingen van studierector Dr. J.M.F. van Reeth, (De betekenis van de acheiropoiètos-icoon in de jonge Kerk); Drs J. Smith, pr. (Wat vertelt ons de Lijkwade van Turijn?); Dr. M.A.M.E Gielis, (De boodschap van Christelijke iconografie); Mr. drs. M.Peeters, pr (Inleiding op de film ‘Marcelino pan y vino’) en Lic. R. Mannaerts, pr. (Christelijke iconografie en geloofsverkondiging) zorgden voor twee meer dan interessante dagen. Ook de uitwisseling tijdens de maaltijden en de ontmoeting met elkaar vormden hierbij een belangrijk element. De christelijke kunst vormt immers een geëigend aanknopingspunt voor nieuwe evangelisatie en catechese.

In de Kooromgang van de Sint Jan, de kathedrale basiliek in ’s-Hertogenbosch, is van 31 maart tot 31 augustus 2012 een tentoonstelling te bezichtigen over de ‘Lijkwade van Turijn’, waarbij een kopie van de lijkwade en historische reconstructies van voorwerpen te zien zijn. Eerder dan in discussie te gaan over de echtheid van de lijkwade wil de expositie mensen aan het denken te zetten over de zin van het lijden en de persoon van Jezus.

Binnenkort meer informatie over de expositie op de speciale websiteVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook