De schouders eronder voor de kinderen van Caïro

zaterdag, 25 februari 2012

De schouders eronder voor de kinderen van CaïroDe vastenactie van het Sint-Janscentrum wil dit jaar ondersteuning bieden aan twee tehuizen voor kansarme, christelijke kinderen en gehandicapten in Caïro, Egypte. Beide huizen worden geleid door de Dienaressen van het mensgeworden Woord en de Maagd van Matará (bij ons beter bekend als de Blauwe Zusters).

Dit jaar is er voor gekozen om, naast de collectes en andere activiteiten, ook geld in te zamelen door noeste arbeid. De studenten kunnen intekenen voor bepaalde taken (zoals opknapwerkzaamheden in huis en tuin), die anders uitbesteed zouden worden. Zo kan er dus geld bespaard worden. de opbrengst gaat rechtstreeks naar het vastenproject.

Zuster M. Iuxta Crucem, assistente van de Nederlandse generale overste Moeder Anima Christi, heeft op vrijdag 24 februari jl. het startschot gegeven voor het project door aan Mgr. Hurkmans op symbolische wijze enkele paren werkhandschoenen aan te bieden, bestemd voor de priesterstudenten.

Vol enthousiasme vertelde zij over het dankbare werk en de mooie ervaringen die zij dagelijks meemaken. De zuster vertelde echter ook over de spannende momenten aan het begin van de Arabische Lente, nog maar kortgeleden, waarin de zusters en de aan hun zorg toevertrouwde kinderen letterlijk hebben moeten rennen voor hun leven. Bijgevoegde foto’s geven een levendig beeld van de blijde gezichten van de gehandicapten en kinderen maar zeker ook van de zusters zelf.

Klikt u even door naar het project voor een fotoserie. Indien u zou willen delen in de vreugde van dit goede werk kunt u storten op onze rekening, onder vermelding van ‘vastenproject 2012’. Wij maken het geld over aan de zusters.

Helpt u mee?

Heeft het u geraakt? U als bezoeker van onze site kunt meedoen en storten op rekeningnummer:

22.52.03.022 (Van Lanschot) van het Sonnius Priesterfonds
Onder vermelding van Vastenproject 2012Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook