Uitnodiging Meeleefdagen in de Goede Week

woensdag, 7 maart 2012

De veertigdagentijd nodigt ons uit tot bezinning over de betekenis en het doel van ons leven. In dat opzicht biedt de vastentijd ook een goede gelegenheid om onze roeping te (her-)ontdekken.

Meeleefdagen in de Goede WeekTegen die achtergrond wil ik je van harte uitnodigen om het hoogtepunt van het hele liturgische jaar, het Paas­triduüm, te komen mee­vieren op het Sint-Jans­centrum. Het zijn dagen van gebed en bezin­ning, maar ook van ont­moeting en feest. We nemen deel aan de litur­gische vieringen van de Goede Week in de Sint-Jans­kathedraal, verenigd rond onze bisschop, Mgr. Hurkmans, die we in de loop van deze dagen regel­matig zullen treffen.

We beginnen op woensdag 4 april 2012 met de vespers om 18.00 u. (avond­maaltijd om 17.00 u.). Aansluitend vindt in de Sint-Jans­kathedraal de chrismamis plaats, waarin de priesters hun wijdings­geloften tegenover de bisschop vernieuwen. Op Paas­zondag 8 april 2012 is er 's middags een feestelijk diner; in de loop van de namiddag begint voor de semina­risten de paas­vakantie, en daarmee eindigen dan ook de meeleef­dagen. Wie niet in de gelegenheid is om van woensdag tot zondag aanwezig te zijn, kan natuur­lijk ook op andere momenten aansluiten.

In verband met de prak­tische organisatie willen we je verzoeken op voorhand, liefst voor 31 maart, een seintje te geven als je wilt deelnemen.

Ik wens je van harte een zegenrijke veertigdagentijd toe.
Met vriendelijke groeten en graag tot ziens in de Goede Week

Rector F. De RyckeVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook