Geschenk uit Leuven - van seminarie aan seminarie

dinsdag, 10 april 2012

Het Sint-Janscentrum mocht dezer dagen een prachtig geschenk in ontvangst nemen in de vorm van een neogotisch beeld ‘Maria van Vlaanderen’ uit de 19e eeuw. Het beeld is afkomstig uit het Amerikaans College te Leuven. Dit is sinds juni 2011 als seminarie gesloten is maar blijft behouden in een nieuwe vorm voor het katholiek wetenschappelijk onderwijs.

Het College werd in 1857 opgericht door twee Amerikaanse bisschoppen. Het doel van het college was om Europese jongeren op te leiden tot missiepriester voor de Verenigde Staten en om Amerikaanse studenten in staat te stellen een hogere theologische opleiding te volgen. Het college heeft een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van de katholieke kerk in Amerika. In 2007 vierde het Amerikaans college zijn 150-jarig bestaan.

Het beeld krijgt een mooie plaats in het Van Gilshuis, een huis dat direct grenst aan en behoort tot het Sint-Janscentrum. In dit huis logeren priesters en docenten van het seminarie.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook