Een mooi bedrag

woensdag, 11 april 2012

We zijn blij te kunnen melden dat de vastenactie van dit jaar een prima resultaat heeft opgeleverd. Ten behoeve van een project van de Blauwe Zusters in Caïro, een kindertehuis en een huis waar 16 verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten wonen, is een bedrag opgehaald van

€ 5000,=

Het bedrag van dit jaar is niet alleen verzameld middels het offerblok en besparingen op maaltijden en extra’s. Er bestond de mogelijkheid voor de studenten om in huis en tuin, door klussen geld te verdienen. Zo werd bijvoorbeeld ook de Maria grot, achter in de tuin weer wat opgeknapt. Ook zijn er seminaristen die de vrijwilligers geholpen hebben met de mailing voor Pasen. Er zijn enkele seminaristen erop uitgetrokken naar een parochie en een verzorgingshuis om daar hun persoonlijk getuigenis te geven en de mensen uit te nodigen zich met een bijdrage bij ons aan te sluiten. Dit werd van harte en met gulle hand gedaan. Bovendien hebben verschillende mensen van ‘buitenaf’, die zich met ons seminarie verbonden voelen, een bijdrage gestort op de rekeningen van het Seminarie en het Sonnius Priesterfonds. Het bedrag zal een dezer dagen worden overgemaakt naar de zusters zodat zij ermee aan het werk kunnen.

Allen hartelijk dank!

Lees hier meer over deze vastenactieVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook