Heilig-Rock-Wallfahrt

zaterdag, 28 april 2012

Op dit moment zijn we onderweg naar Trier, op bedevaart naar wat men gelooft ’de mantel van Christus’. U hoort hier na het weekend  meer over. In het kader hiervan hebben we gisteren een bezoek gebracht aan de  Sint-Jan waar momenteel een bijzondere tentoonstelling gehouden wordt met als titel “Wie is de man van de Lijkwade?”

Een passende en indrukwekkende start van onze pelgrimstocht. Een van de studenten heeft ons als gids rondgeleid en ons de afbeeldingen van de doek, bekend als de Lijkwade van Turijn, getoond. Op de doek zijn de afbeeldingen zichtbaar van zowel de voorzijde als de achterzijde van een man die gestorven is nadat hij gekruisigd was.

Een linnen doek dat het geloof van miljoenen, door de eeuwen heen tot op dit moment, heeft gesterkt. Niet alleen de Lijkwade is te zien. Ook een gesel zoals deze gebruikt is voor de  marteling van Jezus. Replica van de spijkers waarmee onze Verlosser aan het kruis werd gehangen en een doornenkroon.

Een kopie van het bronzen beeld, gemaakt door de bekende beeldhouwer Luigi E. Mattei, van ‘de Man van de Lijkwade’ maakt het beeld van hoe het geweest moet zijn compleet. De Heer, voor onze zonden gemarteld en gedood.

Te zien hoe intens Hij geleden heeft, wat Hem door de mensen is aangedaan maakt dat je je ten diepste realiseert hoe groot zijn liefde voor ons was en is.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook