Drie wijdingen in ons bisdom

vrijdag, 25 mei 2012

Deze Pinksterweek mogen we ons verheugen in de wijding van twee priesters en een transeunt diaken in ons bisdom.

Op zaterdag 26 mei in de vigilie van Pinksteren, zal in de kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Handel, broeder Luciano Henrique OCD ( Ongeschoeide Karmelieten) door Mgr. A.L.M. Hurkmans tot transeunt diaken worden gewijd. De Eucharistieviering vindt plaats om 19.00 uur.

foto: Jaap van Eeden  
Geoffrey de Jong en Patrick Kuis (foto: Jaap van Eeden)
Diaken Geoffrey de Jong en diaken Patrick Kuis

Een week later, nog onder het octaaf van Pinksteren zal Mgr. Hurkmans de diakens Geoffrey de Jong en Patrick Kuis door handoplegging en gebed tot priester wijden. Beiden laatstgenoemde hebben hun opleiding aan het Sint-Janscentrum gevolgd.

Diaken Geoffrey de Jong heeft zijn diaconale stage in de heilige Norbertus Parochie te Diessen vervuld en diaken Patrick Kuis in de Parochie H. Maria en H. Johannes te ’s-Hertogenbosch.

De plechtigheid zal worden gehouden in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch op zaterdag 2 juni om 12.00 uur. Daarna is er voor ieder gelegenheid om de beide neomisten te feliciteren.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook