Brief aan de Priesters van de hele wereld

Congregatie voor de Clerus

donderdag, 26 april 2012

Op 26 april 2012, feest van het Heilig Hart, stuurde de Congregatie voor de Clerus een brief aan de priesters van de hele wereld.

“De wereld van vandaag heeft met haar verscheurdheid die steeds pijnlijker en zorgwekkender wordt, de drie-ene God nodig en het is de opdracht van de Kerk Hem te verkondigen”, aldus kardinaal Mauro Piacenza en Mgr. Celso Morga Iruzubieta, respectievelijk prefect en secretaris van de Congregratie voor de Clerus, in hun Brief aan de Priesters, ter gelegenheid van het Feest van het Heilig Hart op 15 juni, dat ook de Wereldgebedsdag is voor de heiliging van de Priesters.

“Om zich van deze taak te kwijten, moet de Kerk onlosmakelijk verbonden blijven met Christus en zich nooit van Hem laten scheiden: zij heeft heiligen nodig die in Jezus’ Hart wonen en gelukkige getuigen zijn van Gods drie-ene Liefde. En om dienstbaar te zijn aan de Kerk en de wereld, is het nodig dat priesters heilig zijn!”, zo benadrukt de Brief die ook aanwijzingen geeft in voorbereiding om het Jaar van het Geloof voor te bereiden.

De Brief, het “Gewetensonderzoek voor Priesters” en het “Gebed van Zuster Faustina voor de Kerk en de Priesters” vormen een geheel.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook