Jubileum in stijl

Verslag van een zeer geslaagde dag

donderdag, 13 september 2012

De jubileumviering van 25 jaar Sint-Janscentrum was een zeer geslaagde dag. De ruim 750 aanwezigen bij de eucharistieviering overtroffen ruimschoots zelfs de meest optimistische verwachtingen. De kathedraal was helemaal gevuld met gasten uit binnen- en buitenland.

Om 10.30 uur vertrok de processie met bisschoppen en priesters vanuit het jubilerende seminarie naar de kathedraal. Begeleid door twee Blauwe Zusters werd de relikwie binnengedragen met een druppel bloed van de zalige Johannes Paulus II.

In de kathedraal waren verschillende prominenten aanwezig: naast de bisschop van Kharków-Zaporizia en eertijds secretaris van de meest intieme vriend van paus Johannes Paulus II, nuntius Mgr. Dupuy en zijn secretaris Mgr. Habib, de vertegenwoordiger van de commissaris van de Koningin Dhr. Bert Pauli, Mgr. De Jong als vertegenwoordiger van de Nederlandse bisschoppen, die deels ook bij de jubilerende Mgr. de Korte waren, de Poolse gasten: Prof. Jan Daniel Szczurek en Wojchiech Zyzak, decanen van de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau, Duitse gasten (Prof. Anton Schilhan en Dhr. Michael Gurtner van de Gustav-Siewert-Akademie; zusters van bevriende congregaties), natuurlijk Zr. Anima Christi en haar medezusters, de rector en stafleden van het Grootseminarie Rolduc, onze ‘oudere broeder’, vele priesters, diakens, seminaristen, docenten, medewerkers, leden van de gebedskring, weldoeners en sympathisanten.

25-jarig jubileum Sint-JanscentrumNa de eucharistieviering werden de gasten verwacht in het Theater aan de Parade voor een gezellig samenzijn bij een broodje met koffie.

De KISI-Kids zorgden na de lezing voor een muzikaal intermezzo. Vervolgens presenteerde Rector Peijnenburg zijn nieuwe boek ‘Bezieler en stichter. Paus Johannes Paulus II, Mgr. J. ter Schure sdb en de oprichting van het Sint-Janscentrum’, en werd het boek aangeboden aan de bisschop.

Dhr. Ch. Kuijpers, voorzitter van de R.K. Instelling Sonnius en econoom van het seminarie gaf een presentatie van enkele recente en toekomstige ontwikkelingen aan het seminarie; de voorgenomen bouwprojecten om verdere isolatie en duurzame bewoning te realiseren, de samenwerking met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II in Krakau, en de samenwerking met de KISI-Kids; die de presentatie met een tweede lied afsloten.

Zuster Anima Christi verzorgde vervolgens een lezing over roeping en over de bezieling in het religieuze leven. Zij wist aller harten te raken, net zoals de KISI-Kids, die met een derde lied de zaal in beweging brachten.

Monseigneur Hurkmans sloot de lezingen af met een beschouwing over de eucharistie, het hart van de Kerk, en over priester-zijn naar het hart van de Heer. Na de vespers , die aansluitend plaatsvonden, konden de zeer talrijke aanwezigen de relikwie van paus Johannes Paulus II vereren. Naderhand werd een kopje koffie aangeboden met échte Belgische pralines.

De jubileumviering werd door alle aanwezigen beschouwd als een zeer geslaagde dag. We brengen dank aan God voor het goede dat er in de afgelopen 25 jaren geschied is, en we vragen om zijn zegen voor de toekomst. Moge de Goede Herder vele mannen roepen tot zijn dienst!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook