Stavenconferentie in het Sint-Janscentrum

dinsdag, 9 oktober 2012

Dezer dagen vinden in het Sint-Janscentrum interne studiedagen plaats voor de verantwoordelijken van alle priesteropleidingen in Nederland. De rectoren, studieprefecten, spirituaals en andere stafleden zijn gedurende twee dagen bij elkaar in het Bossche seminarie om zich te buigen over het thema van de rol van de psychologie binnen de priesteropleiding.

De studiedagen beginnen met een inleiding van kerkrechtelijke aard over de behandeling van dit thema in de officiële kerkelijke documenten en een uitwisseling over de ervaringen vanuit de praktijk van de verschillende bisdommen. Het zwaartepunt van de conferentie ligt bij de lezingen door beroepspsychologen, die vanuit verschillende invalshoeken een deskundig oordeel geven over de integratie van psychologische competenties binnen de priesteropleiding.

Het thema van de stavenconferentie werd in gezamenlijk overleg vastgesteld door de rectoren van de opleidingen. Aanleiding tot dit thema waren enerzijds de misbruikschandalen, maar anderzijds ook het gegeven dat de psychologie in de afgelopen jaren een steeds grotere rol is gaan spelen binnen de priesteropleiding (maar bv. ook binnen de kerkelijke jurisprudentie rond het huwelijk). De vormingsverantwoordelijken van de Nederlandse priesteropleidingen willen zich informeren over de mogelijkheden en beperkingen van psychologische modellen en adviezen.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook