Opening Jaar van het Geloof

vrijdag, 12 oktober 2012

Jaar van het Geloof: 22 oktober 2012 - 24 november 2013Op donderdag 11 oktober, dag op dag 50 jaar na de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, heeft paus Benedictus XVI in Rome het Jaar van het Geloof geopend. Bisschop Hurkmans opende op hetzelfde moment de feestelijkheden in ’s-Hertogenbosch. In de Sint-Janskathedraal vond een feestelijke eucharistieviering plaats, in concelebratie met vele priesters en in aanwezigheid van gelovigen uit alle hoeken van het bisdom.

Na afloop van de eucharistieviering gaf Prof. Marc Steen, president van het Johannes XXIII-seminarie in Leuven, voor de priesters, diakens, pastoraal werkers, pastoraal assistenten en leden van parochiebesturen een lezing over het thema: ‘Ik geloof – obstakels en steunpunten’: over gelovig-zijn vandaag en hoe werkers in het basispastoraat andere gelovigen kunnen helpen om hun geloof te vernieuwen en te verdiepen. 'Een bezield spreker!', zo luidde de reactie van de aanwezigen na afloop van de voordracht. Een geslaagd begin van wat een zegenrijk Jaar van het Geloof mag worden!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook