Retraite in voorbereiding op de diakenwijding

maandag, 5 november 2012

Meteen na de gezellige drukte van de Katholieke Jongerendag breekt voor de gemeenschap van het Sint-Janscentrum een week aan die geheel anders gekleurd is: in voorbereiding op de diakenwijding op zaterdag 10 september zijn de seminaristen, gezamenlijk met de wijdelingen, gedurende vijf dagen in retraite.

Stille retraiteDe bezinningsdagen vinden plaats in het Sint-Janscentrum, in volledige stilte. Naast de gezamenlijke momenten van eucharistieviering, getijdengebed en aanbidding vinden er tweemaal daags inleidingen plaats door Mgr. J. Schröder, de spirituaal van het seminarie. Als thema voor de conferenties heeft Mgr. Schröder gekozen: 'Blijft in Mij' (Joh 15,4).

Bezinningsdagen voor de wijding

De retraite biedt de seminaristen de gelegenheid om zich gedurende enige dagen intensief te bezinnen over hun roeping en over hun weg met de Heer. Voor de wijdelingen van zaterdag draagt de retraite een bijzonder karakter.

Het kerkelijk recht schrijft voor dat bezinningsdagen gehouden moeten worden voorafgaand aan het ontvangen van een wijding. Bovendien ervaren de betrokkenen het steeds het als weldoend om zich gedurende korte tijd te kunnen terugtrekken uit het drukke parochiepastoraat in de stageparochies en zich te concentreren op bezinning en gebed en op de belangrijke stap die zij over enkele dagen gaan zetten.

Wijding op zaterdag 10 november

Op zaterdag 10 november worden vijf diakens gewijd voor ons bisdom. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens de plechtige eucharistieviering om 12.00u in de Sint-Janskathedraal. U bent van harte uitgenodigd.

Meeleefdagen

Jonge mannen die de wijding van nabij willen meemaken en nader kennis willen maken met de wijdelingen, zijn welkom vanaf vrijdagavond.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook