Paus: Overtuigde priesters voorwaarde nieuwe roepingen

zaterdag, 15 december 2012

Op zaterdag 15 december werd in het Vaticaan de boodschap van de paus bekendgemaakt met het thema voor de 50e Wereldgebedsdag voor roepingen, die zal plaatsvinden op 21 april 2013: Roepingen - teken van hoop, gegrond in het geloof.

In zijn boodschap schrijft paus Benedictus XVI dat hij hoopt dat jongeren de moed zullen vinden om Jezus te volgen te midden van de oppervlakkige en kortstondige verlokkingen, die de wereld biedt.

Overtuigde priesters‘Priesters en religieuzen zijn geroepen om zichzelf onvoorwaardelijk geven aan het volk van God, in een dienst van liefde voor het Evangelie en de Kerk, als bedienaars van die vaste hoop, die alleen kan voortkomen uit een openheid voor het goddelijke. Door hun getuigenis van geloof en apostolische ijver wekken ze, vooral bij de jongere generaties, een sterk verlangen op om ook grootmoedig en spontaan te antwoorden op Christus, wanneer Hij hen roept om Hem van nabij te volgen.’

De volledige tekst van de paus is hier te lezen:

Bekijk ook de roepingenfilm Fishers of Men van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie in twee delen:Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook