Het mysterie van het priesterschap

Pastoor Michel-Marie Zanotti-Sorkine

maandag, 17 december 2012

Mysterie van het priesterschapVooraleer hij antwoord gaf op de roepstem van de Heer was Michel-Marie Zanotti-Sorkine (geboren 1959) chansonnier. In 1999 werd hij priester gewijd voor het bisdom Marseille, de Zuid-Franse havenstad waar hij momenteel als pastoor werkt.

Zanotti-Sorkine is een begaafd en charismatisch predikant, schrijver, dichter en zanger. Dit filmpje geeft een beeld (en geluid!) van hoe het er in zijn parochie aan toegaat.

Naar aanleiding van zijn nieuwe boek: Naar de duivel met de lauwheid! zond de Franse zender KTO een interview met hem uit. Recentelijk werd dit interview ook in het Nederlands ondertiteld.

Met de hem typerende stijl spreekt pastoor Michel-Marie Zanotti-Sorkine over de heiligende taak van de priester. Aansluitend volgen enkele andere stukken van het interview over thema's als: de biecht, de geestelijke strijd, het openstellen van onze kerken en het geheim van zijn apostolaat. De moeite van het bekijken waard!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook