Pontificale vespers op 8 december

woensdag, 1 december 2010

Op 8 december zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskathedraal een pontificale vespers gevierd worden bij gelegenheid van het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van de heilige Maagd Maria. Tevens is het 200 jaar geleden dat de katholieken de kathedraal hebben teruggekregen van de protestanten.

Vespers tgv Maria Onbevlekt Ontvangenis - 8 decemberBij deze vespers, verzorgd door het kathedraal kapittel met Mgr. Hurkmans als celebrant, zal ook de seminariegemeenschap van het Sint-Janscentrum alsmede een aantal dekens aanwezig zijn. Belangstellenden zijn van harte welkom om de vespers mee te bidden.

Geschiedenis 

Emeritus rector en historicus dr. Jan Pijnenburg over deze geschiedenis: "Op deze dag is het precies 200 jaar geleden, dat keizer Napoleon I het decreet tekende, waarbij de Sint-Janskerk (en ook de Kruis- of Catharinakerk) aan de katholieken werd teruggegeven. De keizer had dit beloofd aan een deputatie vooraanstaande Bossche katholieken, die hem eerder in dat jaar bij een bezoek aan ’s-Hertogenbosch op 10 mei 1810 had gevraagd om de Sint-Janskerk terug te geven."

"Toen zij verklaarden, dat ze 4/5 van de Bossche bevolking vertegenwoordigden, sprak de keizer historische woorden: "vous aurez la grande église et un evêque aussi" (u krijgt de grote kerk en een bisschop erbij). Napoleon zag de Sint-Jan namelijk als kathedraal van het bisdom ’s-Hertogenbosch, dat hij – tegen de wil van Paus Pius VII en niet conform het befaamde concordaat van 1801 – op 26 april 1810 had opgericht."

"Om deze laatste reden was het bestuur van het Apostolisch Vicariaat niet ingenomen met de keizerlijke geste. Apostolisch vicaris Antonius van Alphen, sinds medio april 1810 al verbannen naar Parijs, durfde er niet aan: hij kende de ruïneuze situatie van de kerk en vroeg zich af, hoe een restauratie te betalen. Een ander probleem was: de eventuele begraving van niet-katholieken."

"De door Napoleon benoemde, maar nooit gewijde bisschop Matthias van Camp gaf plebaan Joannes Hoogaerts echter verlof op 24 mei 1811 de kerk opnieuw in te wijden, waarna Van Camp de eerste H. Mis opdroeg." 

In het kort

Wat: Pontificale vespers b.g.v. Maria hoogfeest
Waar: Sint-Janskathedraal, 's-Hertogenbosch
Wanneer: 8 december 2010, 16.00 uur


Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook