Meeleefdagen in het Sint-Janscentrum

Woensdag 27 t/m zondag 31 maart 2013

zaterdag, 16 februari 2013

De veertigdagentijd die we op Aswoensdag zijn ingegaan is een periode van genade die ons de mogelijkheid biedt om te komen tot de innerlijke vrijheid, waartoe God ons geschapen heeft. Een tijd van herbezinning over de zin van ons leven en onze roeping.

Meeleefdagen rond PasenZodoende wil ik je van harte uitnodigen om het hoogtepunt van het liturgische jaar, het Paastriduüm, te komen meevieren op het Sint-Janscentrum. Het zijn dagen van gebed en bezinning, maar ook van ontmoeting en feest. We nemen deel aan de liturgische vieringen in de Sint-Janskathedraal, verenigd rond onze bisschop, Mgr. Hurkmans, die we in de loop van deze dagen regelmatig zullen treffen.

We beginnen op woensdag 27 maart 2013 met de vespers om 18.00 uur (avondmaaltijd om 17.00 uur). Aansluitend vindt in de Sint-Janskathedraal de chrismamis plaats, waarin de priesters hun wijdingsgeloften tegenover de bisschop vernieuwen.

Op Paaszondag 31 maart 2013 is er 's middags een feestelijk diner; in de loop van de namiddag begint voor de seminaristen de paasvakantie, en daarmee eindigen dan ook de meeleefdagen. Wie niet in de gelegenheid is om van woensdag tot zondag aanwezig te zijn, kan natuurlijk ook op andere momenten aansluiten.

In verband met de praktische organisatie willen we je verzoeken op voorhand een seintje te geven als je wilt deelnemen.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook