Vastenproject van de Blauwe Zusters

Een veilige omgeving voor meisjes - Lujan Home for Girls

woensdag, 27 februari 2013

Papua Nieuw Guinea

Sint-Janscentrum Vastenproject 2013Boven Australië en naast Indonesië ligt Papua Nieuw Guinea. Vlakbij de grens met Indonesië vinden we het bisdom Vanimo, het armste bisdom van het hele land. Dit is de plek waar de ‘Blauwe Zusters’ (Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará) zijn geroepen om dienstbaar te zijn. Sinds 26 maart 2002 zijn zij daar als missionarissen aan het werk met als voornaamste aandachtspunt de tienermeisjes en de jong volwassen vrouwen.

Het ‘Lujan House for Girls’

In samenwerking met de bisschop hebben de zusters een huis gesticht; het ‘Lujan Home for Girls’ waar zij de tiener- en jong volwassen meisjes een veilig thuis bieden. Deze meisjes zijn een bijzonder kwetsbare groep. De cultuur waarin zij opgevoed zijn bepaalt dat zij er als vrouwen zijn om vooral zwaar lichamelijk werk te doen en kinderen te baren. Ze worden vaak op zeer jonge leeftijd ( 12/13 jaar) al verkocht om te worden uitgehuwelijkt. Bovendien worden ze vaak blootgesteld aan huiselijk geweld.

Leven in eenheid met de bevolking

Sint-Janscentrum Vastenproject 2013De zusters hebben als doel de Liefde van God en de verlossing door Jezus bekend te maken. Door te leven met de bevolking, delend in hun culturele, sociale, economische en persoonlijke moeilijkheden, tonen zij het liefdevolle gezicht van de Vader die van alle mensen houdt. De meisjes wordt een veilig thuis geboden waar ze kunnen opgroeien naar volwassenheid. Ze gaan gewoon naar school maar worden in het Lujan Huis in de gelegenheid gesteld en begeleid in het leren van bijzondere vaardigheden als koken, naaien, kunst, hygiëne en sport.

Tekenen van verandering

Een eerste vrucht wordt al zichtbaar: in het huis wonen 19 meisjes uit de verschillende stammen die vaak met elkaar strijden. In de veilige omgeving van het Lujan House worden vriendschapsbanden ontwikkeld. Door het nauwe contact dat alle meisjes hebben met hun ouders, wordt er gebroken met de nare traditie van strijd en gloort er hoop op een vredig samen leven.

Onze bijdrage

Sint-Janscentrum Vastenproject 2013Het werk van de zusters kost geld. Dagelijkse behoeften als eten, hygiëne, vervoer, kleding e.d. maar het huis moet ook worden onderhouden en de materialen voor de workshops moeten worden aangeschaft. De zusters vragen aan ons die geloven in het werk wat zij doen of wij willen bijdragen in deze kosten. De seminariegemeenschap vindt dit werk heel bijzonder en wil er graag d.m.v. de vastenactie bijdragen.

Wilt u nog meer weten kijkt u dan op www.ssvmusa.org/missions/foreign/Papua.shtm

U kunt bij ons aansluiten

U kunt zich bij ons aansluiten door geld over te maken op rekeningnummer 22.52.03.022 (Van Lanschot) van het Sonnius Priesterfonds onder vermelding van Vastenproject 2013. We houden u op de hoogte van het project en de besteding van het bedrag dat we bijeen brengen.


Grotere kaart weergevenVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook