Felicitaties aan de Blauwe Zusters

maandag, 18 maart 2013

Op dinsdag 19 maart vieren de Blauwe Zusters het zilveren jubileum van hun instituut. De Blauwe Zusters, die de officiële naam dragen: Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará, vormen de vrouwelijke tak van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. De staf en seminaristen van het Sint-Janscentrum feliciteren de zusters van harte met het 25-jarig jubileum.

Grote verbondenheid

Moeder María de Anima Christi in oktober 2012Onze seminariegemeenschap weet zich verbonden met de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. Dankbaar kijken we terug op de aanwezigheid van Moeder María de Anima Christi ssvm als hoofdspreekster tijdens onze jubileumviering op 8 september 2012. Tweemaal werd de vastenactie van de seminariegemeenschap bestemd voor projecten van de Blauwe Zusters. We hebben ook prettige herinneringen aan informele contacten die we in de afgelopen periode met de Blauwe Zusters hadden.

Jubileumviering met mgr. E. de Jong

Naar aanleiding van de zilveren jubileumviering draagt de hulpbisschop van Roermond, Mgr. E. de Jong, op dinsdag 19 maart in de priorij Regina Pacis te Valkenburg een feestelijke H. Mis op. We danken de Heer voor het vele, zegenrijke werk, dat met bezieling en in blijmoedige overgave door de zusters verricht wordt. We bidden om Gods rijke zegen voor de toekomst van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook