Romebedevaart dag 4 - de scavi

maandag, 15 april 2013

Bij het verslag van vrijdagavond vermeldden we reeds dat de bedevaarten van het Sint-Janscentrum naar Rome gekenmerkt worden door twee tradities. De eerste was het bekijken van de film ‘Quo Vadis’ op de vooravond van het vertrek.

De tweede traditie is (was…) dat Pater Groenen msc enkele weken voor de bedevaart een toelichting gaf over de scavi, de archeologische opgravingen onder de Sint-Pieter, waar in de helft van de vorige eeuw het gebeente van Sint-Petrus werd teruggevonden. De geschiedenis van deze opgravingen is redelijk complex en moet, voor een goed begrip, aanschouwelijk voorgesteld worden - anders begrijp je niet ten volle wat je ziet, wanneer je op deze heilige plaats komt!

Onze geliefde spirituaal, Pater J. Groenen, had tijdens zijn verblijf in Rome als lid van het Generale Bestuur van de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart (msc) een studie gemaakt van de opgravingen onder de Sint-Pieter. Hij gaf ons vooraf aan elke bedevaart een inleidend college en zorgde er zo voor dat de pelgrims enig zicht hadden op de fasen van de bouw én van het onderzoek onder de Sint-Pieter.

Jammer genoeg is Pater Groenen ons op 22 oktober 2010 ontvallen (Overlijden van onze eerste spirituaal Pater J. Groenen msc). Dankzij de medewerkers van Radio Maria, die enkele maanden voor zijn dood een interview hadden met Pater Groenen over dit onderwerp, konden we zijn stem toch nog laten weerklinken. U vindt hieronder een impressie van het interview (met dank aan Radio Maria!).

We vierden op deze vierde dag van onze bedevaart de Eucharistie in de kerk van de H. Maria de Meerdere. De homilie werd verzorgd door vicaris-generaal dr. R. van den Hout. Na de Mis bezochten we enkele zeer mooie, historische kerkjes in de omgeving. ’s Middags was dan het bezoek aan de scavi - onmiskenbaar één van de hoogtepunten van onze bedevaart! Omdat we met teveel zijn, moesten we ons verdelen in twee groepen van zestien personen. Drie Blauwe Zusters sloten zich bij ons aan, om de groep volledig te maken. Wie zich bij ons wil aansluiten, kan een virtueel bezoek brengen aan de scavi via de website van het Vaticaan.

Terwijl de ene groep in de scavi was, bezocht de andere groep de Duits-Vlaamse begraafplaats naast de Sint-Pieter, op Vaticaans terrein: het Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi. Kerkelijke prominenten zoals Dr. Herman Schaepman, de kerkhistoricus Hubert Jedin, zuster Pasqualina Lehnert (de huishoudster van paus Pius XII), Dr. P. Kasteel en zijn echtgenote vonden hier hun laatste rustplaats, in afwachting van de verrijzenis.

Na de avondmaaltijd maakten we nog een ontspannende wandeling naar de Spaanse Trappen.

15 april 2013 was een historische dag om in Rome te zijn, omdat het vandaag precies 450 jaar geleden was dat op het Concilie van Trente (in 1563) het seminariemodel werd ingesteld als geëigend opleidingsinstituut voor priesters.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook