Miljoen handtekeningen vóór 1 november

Het Sint-Janscentrum steunt van harte het Europees Burgerinitiatief E�n van ons

donderdag, 2 mei 2013

Een burgerinitiatief is een democratische actie vanwege burgers van de lidstaten van de EU, gericht tot de Europese Commissie. De bedoeling van zo’n initiatief is om de leden van de Commissie duidelijk te maken hoe de bevolking over bepaalde thema’s denkt, en te vragen om de wetgeving daaraan aan te passen, voor zover dat binnen de bevoegdheden van de EU ligt. Een burgerinitiatief moet door minstens één miljoen EU-burgers ondersteund worden, afkomstig uit ten minste 7 van de 27 lidstaten.

Eén van ons - One of usHet burgerinitiatief Eén van ons beoogt de bescherming van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa. Gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als ‘het begin van de ontwikkeling van menselijk leven’ (zo luidt een recent oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie) vraagt “Eén van ons” aan de EU om de financiering van activiteiten te beëindigen die de vernietiging van menselijke embryo’s veronderstellen.

Voor het welslagen van dit burgerinitiatief zijn 1.000.000 handtekeningen nodig vóór 1 november 2013.

Op de website van Eén van ons vindt u nadere informatie en kunt ook u uw steun betuigen.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook