Meeleefdagen 15-17 december

woensdag, 8 december 2010

Vlak voor Kerstmis, van woensdag 15 tot vrijdag 17 december 2010, heet het Sint-Janscentrum, het seminarie van Bisdom 's-Hertogenbosch geïnteresseerden van harte welkom voor 'meeleefdagen'.

Uitnodiging

De adventstijd, waarin we toeleven naar de geboorte van de Verlosser, is ook een mooie gelegenheid om na te denken over ons eigen leven en over onze toekomst.

Meeleefdagen Ieder die zich wil bezinnen over zijn toekomst en daarbij eventueel het priesterschap niet uitsluit willen we van harte uitnodigen om nader kennis te maken met onze seminariegemeenschap. Op 15-17 december 2010, tijdens de laatste collegeweek van dit kalenderjaar, houden we meeleefdagen.

Woensdagavond om 17.30 u. houden we gezamenlijk aanbidding met aansluitend de vespers. Voor het avondmaal ontvangt de bisschop ons met de hele seminariegemeenschap op het bisschopshuis. Op donderdag en vrijdag kun je deelnemen aan het seminarieprogramma (eucharistieviering, getijdengebed, colleges, maaltijden, sport) om zo een concrete indruk te krijgen van de gang van zaken in een priesteropleiding. Vrijdagavond sluiten we af met de vespers om 18.00 u.

Geef een seintje als je komt meeleven (graag vóór 13 december a.s.: info@sint-janscentrum.nl )? Je hoeft niets bijzonders mee te brengen.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook