Gebedsdag voor de heiliging van de priesters

De roeping, die voortkomt uit het hart van God, moet een weg vinden in het hart

donderdag, 6 juni 2013

Mgr. Mauro PiacenzaNaar aanleiding van het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, vrijdag 7 juni 2013, heeft kardinaal Mauro Piacenza, de prefect van de Congregatie voor de Clerus, een brief geschreven aan de seminaristen.

De kardinaal beklemtoont dat de liefde aan de oorsprong ligt van elke religieuze roeping. Hij illustreert dit met een citaat uit de homilie van paus Franciscus tijdens de chrismamis (zie: Boekje met inspirerende woorden van Paus Franciscus): ‘Wees herders met de geur van uw kudde’.

De seminaristen worden opgeroepen dankbaar hun leven te aanvaarden als een geschenk van God, op zoek te gaan naar Gods plan met hun leven en zo een sensibiliteit voor roeping te cultiveren.

Door het gebed, de innerlijke openheid en luisterende houding ten opzichte van het Woord van God blijven de priesters jong van hart. ‘Met Christus blijft het hart altijd jong’, aldus opnieuw een citaat van paus Franciscus.

Roepingen groeien in de eerste plaats door het gebed, en niet door publiciteit of marketingstrategieën: ‘De roeping, die voortkomt uit het hart van God, moet een weg vinden naar het hart van de mens’, zo verwijst kardinaal Piacenza naar een uitspraak van paus Benedictus XVI.

Mensen die geroepen worden tot het priesterschap of het religieuze leven mogen zich gedragen weten door het gebed en offer van vele gelovigen. De priesterstudenten worden uitgenodigd zich op hun beurt bij dit gebed en offer aan te sluiten, opdat de Heer in elke generatie opnieuw roepingen schenkt aan zijn Kerk en mensen de kracht geeft om te antwoorden.

De rol van de Kerkgemeenschap in het proces van roeping wordt vervolgens op drievoudige wijze belicht: ten eerste de appreciatie die de Kerk heeft voor mannen met een priesterroeping; ten tweede de betekenis van het voorbeeld en de zorgzaamheid van overtuigde priesters; en ten derde de rol van de verantwoordelijken in de priesteropleiding, die twee basisprincipes dienen te huldigen: een vriendelijk welkom bieden en een rechtvaardige gestrengheid in acht nemen.

Tot besluit van de brief maant kardinaal Piacenza de seminaristen aan: ‘Blijf volharden, in het besef dat we in dit leven onze liefde bewijzen door onze trouw’.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook