Kardinaal Nagy overleden

Begrafenis dinsdag 11 juni in Krakau

maandag, 10 juni 2013

Woensdag 5 juni 2013 is in het klooster van het Heilig Hart van Jezus te Krakau de Poolse kardinaal Stanisław Nagy SCJ overleden. Kardinaal Nagy was lid van de Priesters van het Heilig Hart. Dinsdag 11 juni zal hij worden begraven in Krakau.

Kardinaal NagyKardinaal Nagy studeerde theologie en werd professor aan de Universiteit van Lublin. In die hoedanigheid reisde hij jarenlang wekelijks met de trein vanuit Krakau naar Lublin, samen met de professor filosofische ethiek: Karol Wojtyła. Beiden werden goede vrienden en onderhielden nauwe contacten, ook nadat Wojtyła paus Johannes Paulus II werd. Professor Nagy werd, vanuit Krakau, adviseur van de paus in theologische vragen. Hij begeleidde de Johannes Paulus II ook bij diens bezoeken aan Polen. In 2003 werd hij kardinaal gecreëerd omwille van zijn verdiensten voor de Kerk.

Kardinaal Nagy, die lid was van de redactie van het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, heeft bemiddeld in de contacten tussen het Sint-Janscentrum en de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau. De eerste contacten met de rector, de decaan van de faculteit theologie en de grootkanselier, kardinaal Dziwisz, zijn via Nagy tot stand gekomen. De samenwerking met de Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, die het mogelijk maakt dat de seminaristen aan het Sint-Janscentrum een officiële academische graad kunnen behalen, is daarom voor een belangrijk deel aan kardinaal Nagy te danken. We zijn hem er zeer erkentelijk voor.

De Heer geve kardinaal Nagy de eeuwige rust, na een leven dat geheel toegewijd was aan de Kerk en aan de theologie. Moge hij bij het Heilig Hart van Jezus, waarop hij zijn hoop gesteld heeft de eeuwige vrede en vreugde vinden (conform zijn wapenspreuk ‘In te, Cor Jesu, speravi’).

Het wapen van kardinaal NagyVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook