Eucharistieviering met de paus

Samen met honderden bisschoppen, priesters, seminaristen en religieuzen

zaterdag, 27 juli 2013

Paus Franciscus vierde de Eucharistie in de Sint Sebastiaan kathedraal van Rio de Janeiro, samen met honderden bisschoppen, seminaristen en religieuzen. Enkelen van hen zijn speciaal voor de Wereldjongerendagen naar Brazilië afgereisd.

Tijdens zijn homilie moedigde de Paus hen aan voorbij de muren van hun parochies te gaan om het Evangelie te verkondigen. Hij zei ook dat zij de moed moeten tonen weerstand te bieden aan een cultuur die alleen verwelkomt wat gemakkelijk is, wat goed uitkomt.

Hieronder vindt u de volledige tekst van de homilie.

 

Homilie van zijne Heiligheid Paus Franciscus tijdens de eucharistieviering met de priesters en seminaristen in Rio de Janeiro tijdens de Wereldjongerendagen.

Beste broers en zussen in Christus,

Eucharistieviering met de paus, bisschoppen, seminaristen en religieuzenAls ik deze kathedraal vol zie met bisschoppen, priesters, seminaristen en religieuzen van over heel de wereld, denk ik aan de woorden uit de psalm van de mis van vandaag: “Laat de volken U eren, O God”(Ps 66). Wij zijn inderdaad hier om de Heer te prijzen en dat doen we terwijl we ons verlangen opnieuw bevestigen om zijn instrumenten te zijn, opdat niet slechts enkele, maar alle mensen God mogen eren. Met dezelfde parrhesie, de vrijmoedigheid om te spreken, van Paulus en Barnabas verkondigen wij het Evangelie aan onze jongeren, opdat zij Christus mogen ontmoeten, het licht op ons pad en dat zij een meer verbroederde wereld bouwen. Ik wil graag bij drie aspecten van onze roeping stilstaan: we zijn geroepen door God, geroepen om het Evangelie te verkondigen en geroepen om de cultuur van ontmoeting uit te dragen. 

1. Geroepen door God

Eucharistieviering met de paus, bisschoppen, seminaristen en religieuzenHet is van belang een bewustzijn van onze goddelijke roeping opnieuw aan te wakkeren, welke we al te vaak als vanzelfsprekend beschouwen te midden van onze vele alledaagse verantwoordelijkheden: Jezus zegt “Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u.” (Joh 15,16). Dit betekent terugkeren naar de bron van onze roeping.

Aan het begin van de reis van onze roeping is er een goddelijke uitverkiezing. Wij zijn geroepen door God en wij zijn geroepen met Jezus te zijn (vgl. Mc 3,14), in Hem verenigd op een wijze zo diepgaand dat we samen met de heilige Paulus kunnen zeggen: “Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij”(Gal 2,20). Dit leven in Christus tekent in feite alles wat we zijn en alles wat we doen. En dit “leven in Christus” is precies wat de effectiviteit van ons apostolaat garandeert, dat onze dienst vrucht draagt: “Ik heb u de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn”(Joh 15,16).

Eucharistieviering met de paus, bisschoppen, seminaristen en religieuzenHet is niet pastorale creativiteit of vergaderingen of goede planning dat garandeert dat wij vrucht dragen, maar onze trouw aan Jezus, die aanhoudend zegt: “Blijf in Mij, zoals Ik in u” (Joh 15,4). En wij weten goed wat dit betekent: Hem overwegen, Hem aanbidden, Hem omarmen, in het bijzonder door onze trouw in een leven van gebed en in onze dagelijkse ontmoeting met Hem, die aanwezig is in de Eucharistie en in hen die noodlijdend zijn. “Met” Christus zijn, isoleert ons niet van de ander. Beter, het is een “zijn met” om vervolgens eropuit te gaan en de ander te ontmoeten.

Dit herinnert aan de woorden van zalige Moeder Teresa van Calcutta: “We moeten heel trots zijn op onze roeping, omdat het ons de kans geeft Christus te dienen in de armen. Men moet naar de favelas, de cantegriles, de villas miseria gaan om Christus te zoeken en te dienen. We moeten naar hen toegaan zoals de priester naar het altaar gaat, met vreugde” (Moeders Instructies, I, p. 80). Jezus, de Goede Herder, is onze ware schat. Laten we proberen onze harten nog meer met het Zijne te verenigen (vgl. Lc 12,34). 

2. Geroepen het Evangelie te verkondigen

Eucharistieviering met de paus, bisschoppen, seminaristen en religieuzenBeste bisschoppen en priesters, velen van jullie, zo niet allen, vergezellen jullie jongeren naar de Wereld Jongerendagen. Zij hebben ook de opdracht van Jezus gehoord: “Ga en maak alle volken tot Mijn leerlingen”(vgl. Mt 28,19). Het is onze verantwoordelijkheid om hen te helpen in hun harten het verlangen missionaire leerlingen van Jezus te zijn, te doen ontvlammen.

Zeker, deze uitnodiging kan velen een beetje angst inboezemen, in de veronderstelling dat missionaris zijn betekent dat ze hun eigen huis, land, familie en vrienden moeten achterlaten. Ik kan me een droom herinneren die ik als kind had: een missionaris te zijn ver weg in Japan. God liet me echter zien dat mijn missiegebied veel dichter bij huis was: mijn eigen land. Laten we onze jongeren helpen zich te realiseren dat de roeping om missionaire leerlingen te zijn voortvloeit uit ons doopsel en een essentieel deel is van wat het betekent om christen te zijn. We moeten hen ook helpen zich te realiseren dat we allereerst geroepen zijn te evangeliseren in onze eigen omgeving, onze scholen en werk en onder onze eigen familie en vrienden.

Laten we geen moeite sparen onze jongeren te vormen! De heilige Paulus gebruikte, wanneer hij de christelijke gemeenschappen toesprak, een mooie uitdrukking die hij in zijn eigen leven gestalte gaf: “Ach kinderen, ik moet opnieuw weeën om u doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen” (Gal 4,19). Laten we dit ook gestalte geven in ons eigen pastoraat! Laten we onze jongeren helpen de moed en de vreugde van het geloof te ontdekken, de vreugde persoonlijk door God bemind te worden, die zijn Zoon Jezus heeft gegeven voor onze verlossing.

Laten we hen vormen in missie, in het eropuit gaan. Jezus deed dit met zijn eigen leerlingen: Hij hield ze niet onder zijn vleugels, zoals een hen haar kuikens. Hij zond hen uit! We kunnen onszelf niet opsluiten in onze parochies, onze gemeenschappen, als er zo veel mensen zitten te wachten op het Evangelie! Het is niet genoeg alleen de deur verwelkomend open te zetten, maar we moeten door die deur naar buiten gaan en de mensen ontmoeten! Laten we vol moed naar onze pastorale zorgen kijken, beginnend in de afgelegen gebieden met de mensen die het verste weg staan, met hen die gewoonlijk niet naar de kerk gaan. Zij zijn ook genodigd aan de tafel van de Heer.

3. Geroepen de cultuur van ontmoeting uit te dragen

Eucharistieviering met de paus, bisschoppen, seminaristen en religieuzenHelaas verspreid zich in vele gebieden de cultuur van buitensluiten, van afwijzing. Er is geen plaats voor de ouderen of voor het ongewenste kind; er is geen tijd voor die arme op de hoek van de straat. Soms lijkt het dat voor sommige mensen menselijke relaties door twee moderne “dogma’s” worden bepaald: efficiëntie en pragmatisme. Beste bisschoppen, priesters en religieuzen en jullie, seminaristen die zich voorbereiden op het pastoraat: heb de moed tegen de stroom in te gaan. Laten we dit geschenk van God, die ene familie van Zijn kinderen, niet afwijzen. Ieder ontmoeten en verwelkomen, solidariteit en broederlijkheid: dit is wat onze maatschappij werkelijk menselijk maakt.

Wees dienaars van gemeenschap en van de cultuur van ontmoeting! Sta me toe te zeggen dat we hierin haast obsessief moeten zijn. We willen niet aanmatigend zijn en “onze waarheden” opdringen. Wat ons moet leiden is de nederige en toch vreugdevolle zekerheid van hen die zijn gevonden, geraakt en omgevormd door de Waarheid die Christus is, die altijd verkondigd moet worden (vgl. Lk 24,13-35).

Beste broers en zussen, we zijn geroepen door God, geroepen om het Evangelie te verkondigen en geroepen met moed de cultuur van ontmoeting de verspreiden. Moge de heilige Maagd Maria ons een voorbeeld zijn. In haar leven was ze “een voorbeeld van die broederlijke liefde, waarmee allen bezield moeten zijn, die in de apostolische zending van de Kerk meewerken aan de wedergeboorte van de mensen”(Tweede Vaticaans Concilie, Dogmatische Constitutie Lumen Gentium, 65). Moge zij de ster zijn die onze stappen vastberaden leidt naar onze ontmoeting met de Heer. Amen.

VideoVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook