Dag van gebed en barmhartigheid

zondag, 13 oktober 2013

Zondagochtend 13 oktober begon in Den Bosch met hoosbuien. Iedereen vroeg zich af of het slechte weer invloed zou hebben op het bezoekersaantal bij de jaarlijkse gebedsdag van het Sint-Janscentrum.

Niets bleek echter minder waar. Wat later dan verwacht (omdat een uitstekend gastkoor in de Sint-Jan nogal uitvoerig zong) kwamen de gasten aan op het Sint-Janscentrum, waar ze ontvangen werden met koffie en broodjes.

Thema ‘De barmhartigheid van God’

Sint-Janscentrum Ontmoetingsdag 13 oktober 2013Een lezing door Pastoor M. Timmermans vormde het eerste programmaonderdeel van deze gebeds- en ontmoetingsdag. Pastoor Timmermans is lid van de Gemeenschap Emmanuel en docent moraaltheologie aan het Sint-Janscentrum. Hij verklaarde hoe het thema van de barmhartigheid van God een centrale plaats innam in het denken van paus Johannes Paulus II, en hoe de barmhartigheid ook een kernwoord is van de nieuwe evangelisatie.

KISI Kids

Na de zeer geapprecieerde lezing van pastoor Timmermans werd het centrale thema ‘De barmhartigheid van God’ vanuit een andere invalshoek belicht. De KISI-Kids brachten een concert met liedjes uit hun musical ‘De barmhartige Vader’: een hervertelling van de parabel van de verloren zoon. Het gelovige enthousiasme van de kinderen en tieners werkte aanstekelijk op de aanwezigen in de zaal!

Barmhartigheid

Gedurende de hele middag was er gelegenheid om de barmhartigheid van God te ontmoeten in de eucharistische aanbidding en in het sacrament van verzoening, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Afsluiting met gebed

Na een korte pauze was er gelegenheid om het rozenhoedje te bidden in de seminariekapel. Op deze wijze waren we in gebed verenigd met paus Franciscus, die op hetzelfde moment te Rome de wereld toewijdde aan het Onbevlekte Hart van Maria. Met plechtig gezongen vespers in de seminariekapel werd de gebedsdag besloten.

De rector bedankte, in naam van de seminariegemeenschap, alle leden van de gebedskring en alle weldoeners van het seminarie voor hun gebed, betrokkenheid en steun. Wekelijks wordt in de seminariekapel de H. Mis opgedragen voor alle intenties van de sympathisanten van het Sint-Janscentrum.

Meer informatie

Wilt u het seminarie mede opbouwen door uw gebed of steun? Hier vindt u informatie over de Diocesane Gebedskring Sint Jan en over Sonnius, de instelling die fondsen werft voor het Sint-Janscentrum. Van harte aanbevolen!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook