Het sacrament van boete en verzoening in het Nederlandse taalgebied

vrijdag, 18 oktober 2013
Het sacrament van boete en verzoening in het Nederlandse taalgebiedIn het jongste nummer van het Kringblad over de Barm­hartig­heid van God (Kringblad - Zomer 2013) stond een artikel met daarin een overzicht van de reguliere biecht­gelegen­heid in Nederland en Vlaanderen, voor zover ons bekend.

Aan de hand van de reacties die we ontvingen, hebben we het schema uitge­breid en aangepast. Het geactuali­seerde schema hebben we een vaste plaats gegeven op onze website:

Op deze pagina vindt u een over­zicht van kerken en kapellen waar op regel­matige tijd­stippen biecht­gelegen­heid plaats­vindt. Wij verzoeken u eventuele wijzi­gingen en aan­vul­lingen aan ons door te geven, zodat wij het schema volledig en actueel kunnen houden.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook