Diakenwijding

Zaterdag 9 november

maandag, 28 oktober 2013

Op zaterdag 9 november 2013 zal Mgr. Hurkmans tijdens een pontificale eucharistieviering om 12.00 uur in de Sint-Jans­kathedraal in ’s-Hertogenbosch vier mannen tot permanent diaken wijden:

Diakenwijding en een hele jonge roeping...
Diakenwijding 2012
  • Pierpaolo Flesia
  • Ton van Kuijk
  • Paul Menting
  • Jacques van Montfort

Bezinningsdagen

In voorbereiding op de diaken­wijding op zaterdag 9 november zijn de wijde­lingen samen met de semi­na­risten gedurende vijf dagen in retraite. De bezin­nings­dagen vinden plaats in het Sint-Jans­centrum, in volledige stilte. Naast de gezamen­lijke momenten van eucha­ristie­viering, getijden­gebed en aan­bidding vinden er tweemaal daags inlei­dingen plaats. De retraite biedt de wijde­lingen de gelegen­heid om zich gedurende enige dagen intensief te bezinnen over hun roeping en over hun weg met de Heer. Voor de wijde­lingen van zaterdag draagt de retraite een bijzonder karakter.

Het kerkelijk recht schrijft voor dat bezinnings­dagen gehouden moeten worden voorafgaand aan het ontvangen van een wijding. Bovendien ervaren de betrokkenen het steeds als weldoend om zich gedurende korte tijd te kunnen terugtrekken uit het drukke parochie­pastoraat in de stage­parochies en zich te concentreren op bezinning en gebed en op de belangrijke stap die zij over enkele dagen gaan zetten.

Graag beveelt de seminarie­gemeenschap de wijdelingen aan in uw gebed.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook