Laat de kinderen tot Mij komen

maandag, 25 november 2013

Op maandag 25 november 2013 bezocht pater Antoine Thomas van de Broeders van Sint-Jan het Sint-Janscentrum (zie hier de aankondiging, het programma en verdere informatie over pater Antoine).

Pater Antoine op het Sint-JanscentrumNa een informatieve inleiding voor de seminaristen, waartoe ook priesters, diakens en pastoraal werkenden uitgenodigd waren, hield pater Antoine een zeer gewaar­deerde voordracht voor leden van de gebeds­kring Sint-Jan.

‘Waar aanbidding is, daar is ook hoop’, aldus de pater, die aanbidding met kinderen tot het hart van zijn apostolaat maakte (maar die tevens studenten­pastor is en pastoor van een parochie in Nieuw-Zeeland en overste van zijn gemeenschap).

In zijn homilie tijdens de eucharistie­viering sprak Mgr. Hurkmans over de samenhang tussen de eucharistie­viering en aanbidding. De bisschop bracht daarbij ook de vorige week overleden Mgr. Lescrauwaet in herinnering.

Met een gezellige maaltijd werd het samenzijn afgesloten. De aanwezigen keerden bemoedigd huiswaarts.

Andere ontmoetingen met pater Antoine

Maandagavond ontmoet pater Antoine nog een groep jongeren in het Thomas á Kempis Leerhuis te Utrecht. Dinsdag 26 november vanaf 16.00 uur is er nog een ontmoeting in de Lucaskerk van ’s-Hertogenbosch. (Ontmoeting met pater Antoine)Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook