Felicitaties aan Prof. Dr. G. van Wissen

zaterdag, 30 november 2013
foto: CSLK.nl
Professor Dr. G. van Wissen gedecoreerd

De staf en de seminaristen van het Sint-Jans­centrum feliciteren van harte professor en mevrouw dr. G. van Wissen bij gelegenheid van het verkrijgen van een hoge kerkelijke onder­scheiding. Tijdens een bijeenkomst in het bisschops­huis van Haarlem werd op vrijdag 29 november jl. bekend gemaakt dat paus Franciscus professor van Wissen benoemd heeft tot ridder in de Orde van Sint-Silvester.

Professor van Wissen, emeritus-hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, is onder andere redactielid van het gerenom­meerde theologische tijdschrift ‘Communio’, dat in de jaren ’70 opgericht werd door de toenmalige professor Ratzinger. Mede tegen de achtergrond van zijn professionele bekwaamheid verdiepte Prof. Van Wissen zich in de ‘sociale leer van de Kerk’. In die hoedanig­heid doceert hij al sedert geruime tijd dit vak aan de priester­studenten van het Sint-Jans­centrum en aan onze diakenopleiding.

Professor van Wissen doceert ook aan het seminarie van het bisdom van Haarlem-Amsterdam, en hij is de directeur van het ‘Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk’ van dit bisdom.

Van harte bieden we hem, zijn echtgenote en hun kinderen en kleinkinderen (die hem de versier­selen van de Orde en de oorkonde overhandigden) onze oprechte gelukwensen aan.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook